Oldal tetejére

Motiváció: az energia drága "dolog" érdemes az energiafogyasztást figyelemmel kísérni. Épületeink üzemeltetése (működtetése) során különböző berendezésekkel különféle energiát állítunk elő. A működtetett berendezések többnyire nem a tervezett optimális körülmények között működnek, így az energiatermelés vagy felhasználás során extra veszteséggel terheljük környezetünket (ÜHG) és pénztárcánkat. Fontosnak tartjuk a körültekintő üzemvitel megvalósítását, mert így csökkenthető a környezetterhelés (CO2, ÜHG kibocsátás), ami együtt jár a hatásfok javulásán keresztül a költségmegtakarítással, tehát tevékenységünk egyértelműen haszon-elvű.

(ÜHG= Üvegház Hatású Gázok)

Épületeink üzemeltetéséhez, működtetéséhez energiára van szükségünk. Az energiával, mint fizikai mennyiség, sok kiváló tudós mélyrehatóan foglalkozott, így nekünk nem kell a fogalmakat elmagyaráznunk, ugyanakkor néhány fontos meghatározást rögzítenünk szükséges.

  • az energiahordozók a természetben megtalálható anyagok, jelenségek, többnyire kémiai úton kötött energiát tartalmaznak, amely energiát elégetésük során hőenergia formájában tudunk hasznosítani
  • megújuló energia a természetben nagy mennyiségben megtalálható és az emberi beavatkozás nélkül újratermelődő, vagy a mennyiségénél fogva oly nagymértékű energiamennyiség, amit az emberi tevékenység során hasznosítva annak aránya nem meghatározható mértékű.

Az emberi tevékenység energiaigényének 40-45%-át az épületeink üzemeltetésére kell felhasználnunk, abból is túlnyomórészt a fűtésre.

Minden épület több-kevesebb hőveszteséggel működtethető. Ezt a hőveszteséget hőbevitel útján szükséges pótolni, ezt nevezzük fűtési energiának.

Fűtési energiaigény mellett szükséges a higiéniai és egyéb szempontok miatt a használati melegvíz ellátás energiaigénye, a szellőztetés energiaigénye, továbbá a sokrétű egyéb üzemeltetési energiaigény, amit a hétköznapi nyelven háztartási energiának nevezünk (világítás, főzés, egyéb)

Energiagazdálkodásról akkor beszélhetünk, ha tudatosan figyelemmel kísérjük az energiafelhasználás alakulását, az egyes épületüzemeltetési feladatokra felhasznált mennyiségek arányát, nagyságrendjét. Ezekhez a feladathoz mérőeszközök szükségesek, amely eszközök a legtöbb esetben vagy drága berendezések, vagy az üzembe helyezéséhez és működtetéséhez magas műszaki képzettség szükséges.

Fejlesztési célul tűztük ki, miszerint kedvező beszerzési ár mellett különleges felkészültség nélkül használható egyszerű és informális adatokat szolgáltató mérőrendszert állítunk össze. A működtetéshez a kereskedelmi forgalomban alacsony költség mellett megvásárolható jeladók kapcsolhatók a mérőegységünkhöz, amely az IMRe (Intelligens Mérő Rendszer) nevet kapta.

A fejlesztési feladataink megoldásához a GINOP 2.1.7-15-2016. pályázat útján kaptunk segítséget.

IMRe épületgépészetet monitorozó hardvercsomag.
Képes kazánok, hőszivattyúk, fűtési/hűtési rendszerek
hatékonyságát, energetikai paramétereit mérni.